Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2014


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «POLLINS» </B> [175]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Δεκ 2014</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 09-01-2015
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “City-HUB” </strong> [63/2014] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[22 Δεκ 2014]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2015
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «USEMP-611596» </strong> [ΙΠΤΗΛ-386] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «PERICLES-601138» </strong> [ΙΠΤΗΛ-385] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NEMESYS / Enhanced Network Security for Seamless Service Provisioning in the  Smart Mobile Ecosystem» </strong> [ΙΠΤΗΛ-384] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «RePlay: Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports» </strong> [ΙΠΤΗΛ-383] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «LASIE: LArge Scale Information Exploitation of Forensic Data» </strong> [ΙΠΤΗΛ-382] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργάτών στα Πλαίσια του Ε Π «3D LIVE: 3D Living Interactions through Visual Environments» </B> [ΙΠΤΗΛ-381] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “CLOUD PLATFORMS LEAD TO OPEN AND UNIVERSAL ACCESS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AND FOR ALL (CLOUD4ALL)” </strong> [61/2014] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[19 Δεκ 2014]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
[EKETA / ΙMET]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NEMESYS / Enhanced Network Security for Seamless Service Provisioning in the  Smart Mobile Ecosystem» </B> [ΙΠΤΗΛ-380] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «INERTIA: Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution» </B> [ΙΠΤΗΛ-378] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργάτών στα Πλαίσια του Ε Π «Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (P-REACT)» </B> [ΙΠΤΗΛ-377] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (P-REACT)» </B> [ΙΠΤΗΛ-376] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NoTremor: Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson’s Disease» </B> [ΙΠΤΗΛ-375] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «S-CASE: Scaffolding Scalable Software Services» </B> [ΙΠΤΗΛ-374] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL IBRU» </strong> [ΙΝΕΒ-14-18]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 18 Δεκ 2014</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 05-01-2015 και ώρα 11:00 π.μ.
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «INERTIA: Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution» </B> [ΙΠΤΗΛ-373] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Δεκ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-01-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «SAFEHPOWER» </B> [174]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2014</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 04-01-2015
EKETA / ΙΕΤΕΘ

1 - 24 / 483