Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2011


<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ </FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 43</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ<span style="COLOR: #0767b3"><br>[14 Δεκ 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου στα πλαίσια του έργου Βελτίωση Αειφορίας Τεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ - SustainDiesel» (αρ. πρωτ. διακήρυξης 43/30-11-2011)
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ </FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 41</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ<span style="COLOR: #0767b3"><br>[14 Δεκ 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Βελτίωση Αειφορίας Τεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ - SustainDiesel» (αρ. πρωτ. διακήρυξης 41/30-11-2011)
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ </FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 39</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων Οργάνων @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ<span style="COLOR: #0767b3"><br>[08 Δεκ 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων οργάνων στα πλαίσια του έργου ΑΝΑΠΝΟΗ: Ανάπτυξη Προηγμένων Πολυλειτουργικών Μη-υφασμένων Προϊόντων» (αρ. πρωτ. διακήρυξης 39/25-11-2011)
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Νο. 2</FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 35</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Μελέτη Καταλυτών Πυρόλυσης Βιομάζας @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ <span style="COLOR: #0767b3"><br>[25 Νοε 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εργαστηριακών Οργάνων, το Χαρακτηρισμό Βιο-ελαίων, την Παρασκευή και το Χαρακτηρισμό Καταλυτών Πυρόλυσης Βιομάζας» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 35/11-11-2011)
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ No. 2</FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 33</B><br> Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού & Εξοπλισμού Πεδίου των Υπηρεσιών του ΕΣΥΔΑΚ @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ<span style="COLOR: #0767b3"><br>[23 Νοε 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού & Εξοπλισμού Πεδίου των υπηρεσιών του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΕΣΥΔΑΚ)» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 33/03-11-2011)
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ</FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 34</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Διενέργεια Εργαστηριακών Αναλύσεων & Μετρήσεων@ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ <span style="COLOR: #0767b3"><br>[18 Νοε 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για την διενέργεια εργαστηριακών πειραμάτων, αναλύσεων και μετρήσεων του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑΝΟ-ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΠΥΡΗΝΑ-ΚΕΛΥΦΟΥΣ (CORE-SHELL) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 34/09-11-2011
<font color="red">ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ No.1 </FONT> για τον <b>Πρόχειρο Διαγωνισμό - 35</B><br> Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Μελέτη Καταλυτών Πυρόλυσης Βιομάζας @ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ <span style="COLOR: #0767b3"><br>[15 Νοε 2011]</span>
Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εργαστηριακών Οργάνων, το Χαρακτηρισμό Βιο-ελαίων, την Παρασκευή και το Χαρακτηρισμό Καταλυτών Πυρόλυσης Βιομάζας» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 35/11-11-2011)

1 - 24 / 61