Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό - 34
Προμήθεια Αναλωσίμων για τη Διενέργεια Εργαστηριακών Αναλύσεων & Μετρήσεων@ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ
[18 Νοε 2011]


>> Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό, με τίτλο

«Προμήθεια αναλωσίμων για την διενέργεια εργαστηριακών πειραμάτων, αναλύσεων και μετρήσεων του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑΝΟ-ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΠΥΡΗΝΑ-ΚΕΛΥΦΟΥΣ (CORE-SHELL) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

(αρ. πρωτ. Διακήρυξης  34/09-11-2011), σας παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις, όπως φαίνεται στο παρακείμενο αρχείο σε μορφή pdf.