Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του Ε Π «An analytics framework for integrated and personalized healthcare services in Europe - AEGLE» [ΙΝΕΒ-15-10]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
06 Μαΐου 2015


Θέρμη, Μάιος 06, 2015 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΝΕΒ-15-10
Θέση:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Αντικείμενο: 

Στατιστική Ανάλυση χρονοσειρών και Μαθηματική Μοντελοποίηση  κλινικοβιολογικών δεδομένων σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Διάρκεια:

04 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 22-05-2015 ώρα 10 π.μ..


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες: 

κα. Φωτεινή Κοπάνη

Τηλ.: 2310 498472
Fax: 2310 498270


>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  kopani@certh.gr