Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2015


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π “DECIDE: Decision Support System for Disaster Emergency Management”  </b> 53/2015<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2015</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 08-01-2016
EKETA / ΙΜΕΤ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π “RAIN-EX Risk-based approach for the Protection of Land Transport Infrastructure against Extreme Rainfall” </b> 52/2015<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2015</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 07-01-2016
EKETA / ΙΜΕΤ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π «New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics - NOVELOG» </b> 51/2015<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Δεκ 2015</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 07-01-2016
EKETA / ΙΜΕΤ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π «HYDROSOL-PLANT: Thermochemical HYDROgen production in a SOLar monolythic reactor: construction and operation of a 750kWth PLANT»  </b> [325Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π «Advanced multifunctional Reactors for green MObility and Solar fuels - ARMOS»  </b> [324Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Π «Advanced multifunctional Reactors for green MObility and Solar fuels - ARMOS»  </b> [323Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Redox Materials-based Structured Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants-RESTRUCTURE”»  </b> [322Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [321Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [320Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [319Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B><font color="#AB1014">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ </FONT><BR> </B><B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [318Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [318Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [317Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [316Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR SASOL TECHNOLOGY LTD”»  </b> [315Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «An analytics framework for integrated and personalized healthcare services in Europe - AEGLE» </strong> [ΙΝΕΒ-15-40]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «INdependent LIving support Functions for the Elderly- INLIFE» </strong> [ΙΝΕΒ-15-39]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 16 Δεκ 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 04-01-2016
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (VICINITY)» </strong> [ΙΠΤΗΛ-617] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels - “Biomasud Plus”»  </b> [313Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels - “Biomasud Plus”»  </b> [312Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels - “Biomasud Plus”»  </b> [311Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels - “Biomasud Plus”»  </b> [310Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του Ε Ε «Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels - “Biomasud Plus”»  </b> [309Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-12-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Adapt agricultural production to climate change and limited water supply" - "Adapt2Change"» </strong> [255]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Δεκ 2015</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-12-2015
EKETA / ΙΕΤΕΘ

1 - 24 / 580