Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device – [N2B-patch]»
[550Ε - 4514] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
11 Ιαν 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος 11, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

550Ε

ΑΔΑ: 6ΑΚΣ469ΗΡ8-Ι24
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός 

Αντικείμενο  Έργου:

Μαθηματική και πειραματική μελέτη της ελεγχόμενης χορήγησης βιομορίων δια μέσου της οσφρητικής περιοχής

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων που θα περιγράφουν:
α) την αποικοδόμηση σωματιδίων βιοπολυμερών και δικτύων υδροπηκτών,
β) την αποδέσμευση βιομορίων από σωματίδια βιοπολυμερών,
γ) τη διάχυση βιομορίων σε δίκτυα υδροπηκτών, και
δ) τη διάχυση βιομορίων στη βλέννα που καλύπτει το επιθήλιο της οσφρητικής περιοχής.
Καθώς και με την πειραματική μελέτη της
α) αποικοδόμησης δικτύων υδροπηκτών και
β) διάχυσης νανοσωματιδίων και βιομορίων σε δίκτυα υδροπηκτών
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 - Υπολογιστικά μοντέλα διεπιφανειακών διεργασιών του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
D2.2: Μοντέλο αποικοδόμησης δικτύου υδροπηκτής και σωματιδίων βιοπολυμερών,
D2.3: Μοντέλο αποδέσμευσης πρωτεϊνικού φαρμάκου από σωματίδια,
D2.4: Μακροσκοπικό μοντέλο μεταφοράς πρωτεϊνικού φαρμάκου μέσω της βλέννας στην οσφρητική περιοχή,
D2.5: Μακροσκοπικό μοντέλο μεταφοράς πρωτεϊνικού φαρμάκου μέσω των επιθηλιακών κυττάρων,
D2.6: Μοντέλο εφαρμογής, βλενοσυγκόλησης και σταθερότητας της υδροπηκτής,
D2.7: Ολοκληρωμένο μοντέλο διεπιφανειών: δίκτυο υδροπηκτής, σωματίδια βιοπολυμερών, πρωτεϊνικό φάρμακο, επιθήλιο οσφρητικής περιοχής και
D2.8: Λειτουργικές προδιαγραφές σχεδιασμού

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498171 ή στο email: costas.lpre@cperi.certh.gr (Ομ. Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης)