Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών

2018


<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες Δράσεις Ανάπτυξης ΙΒΟ» </B><BR>[400 - 4021]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουνίου 2018</span>
Το ΙΒΟ/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-06-2018 και ώρα 13:00
EKETA / ΙΒΟ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TOTAL RAFFINAGE CHEMIE» </B><BR>[643Ε - 4768]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Ιουν 2018</span>
Το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του ΕΕ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΔΕΠ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TOTAL RAFFINAGE CHEMIE» </B><BR>[603Ε - 4673]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Μαρ 2018</span>
Το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 13-04-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΔΕΠ
<B>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του  ερευνητικού έργου «CROCODILE 2»  </B><BR>[22/18 - 9056]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET <BR><span style="COLOR: #0767B3">26 Μαρ 2018</span>
Το ΙMET/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 11-04-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
EKETA / ΙΜΕΤ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DTVC-Electrochemical Treatment System» </B><BR>[599Ε - 4627]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2018</span>
Το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-04-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «CROCODILE 2»</strong> [8992 - 14/2018]<br /> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br /><span style="COLOR: #0767B3">14 Φεβ 2018</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 02-03-2018 και ώρα 11:00
EKETA / ΙΜΕΤ
<strong> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «CROCODILE 2»</strong> [8991 - 13/2018]<br /> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br /><span style="COLOR: #0767B3">14 Φεβ 2018</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 02-03-2018 και ώρα 11:00
EKETA / ΙΜΕΤ
<strong> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «CROCODILE 2»</strong> [8990 - 12/2018]<br /> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br /><span style="COLOR: #0767B3">14 Φεβ 2018</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 02-03-2018 και ώρα 11:00
EKETA / ΙΜΕΤ
<strong> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «CROCODILE 2»</strong> [8993 - 15/2018]<br /> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br /><span style="COLOR: #0767B3">14 Φεβ 2018</span>
Το ΙΜΕΤ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 02-03-2018 και ώρα 11:00
EKETA / ΙΜΕΤ
<strong> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «Innovative risk assessment for individualizing treatment in chronic lymphocytic leukemia» - «CLLassify»</strong> [2355- ΙΝΕΒ- 12-2]<br /> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br /><span style="COLOR: #0767B3">12 Φεβ 2018</span>
Το ΙΝΕΒ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 10:00
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡ-ΒΤ 4» - «ESO.443003»</b> [2334 - ΙΝΕΒ- 18-6]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">29 Ιαν 2018</span>
Το ΙΝΕΒ/ EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 14-02-2018 και ώρα 13:00
EKETA / ΙΝΕΒ

1 - 24 / 26