Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA»
[ΙΠΤΗΛ-17735] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17735

Αρ. πρωτ. 17735/ 11-06-2018
ΑΔΑ: ΨΘΤΨ469ΗΡ8-ΗΤΤ
Ειδικότητα:

Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο  Έργου: Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τις εργασίες οικονομικής διαχείρισης του έργου καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησής του.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP1 και περιλαμβάνουν τη σύνταξη των αναφορών που σχετίζονται με τα οικονομικά στοιχεία και την πρόοδο των εργασιών του έργου σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς (εκθέσεις προόδου), καθώς και τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο2311257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο)