Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ESO.202001: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
[ΙΠΤΗΛ-18802] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Δεκ 2018


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Θέρμη, Δεκέμβριος 10, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18802

Αρ. πρωτ. 18802 / 10-12-2018
 ΑΔΑ: Ω0ΝΔ469ΗΡ8-ΔΜΜ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα  

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν στην προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης καθώς και στην προώθηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου, σε θεματικές περιοχές όπως τα Έξυπνα Δίκτυα και ΙοΤ λύσεις για Έξυπνες πόλεις.

 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το συντονισμό δράσεων σχετικών με τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για Εθνικές Δράσεις (π.χ. Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Έργα Περιφέρειας κλπ.) και Ευρωπαϊκές προσκλήσεις (Ορίζοντας 2020) καθώς και άλλες σχετικές προσκλήσεις για την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης (PRIMA, Interreg, Eranetmed, κτλ), που άπτονται θεματικών περιοχών όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα. 

 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 

 

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 11:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότης Κωνσταντίνος).