Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Π «Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek mainland and islands in the Archipelagos - (ARCHIPELAGO-LNG)» [201Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Φεβ 2015


Αθήνα, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

201Ε
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο: Τεχνοοικονομική ανάλυση της αλυσίδας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην
ναυτιλία
Διάρκεια:

09 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-03-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι


>>
 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr


Πληροφορίες
:

κ. Α. Διάφα

Τηλ.: 211 1069533
Fax:  211 1069501