Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ACTIS-Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων]» [7443 - 07/2015]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
13 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

7443 [07/2015]
ΑΔΑ: Ω9Υ1469ΗΡ8-ΤΡΖ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Χωροταξίας

Αντικείμενο: 

Συμβολή στην τεχνική ανάπτυξη του συστήματος πρακτόρευσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στην αξιολόγηση των εργαλείων και των λειτουργιών του, συμμετοχή στην ανάλυση της αγοράς που στοχεύει η πλατφόρμα ACTIS και στη δημιουργία του πλάνου προσέγγισης των ενδιαφερόμενων φορέων.

Διάρκεια:

03 μήνες

Τόπος:

Θέρμη – Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-03-2015 και ώρα 14.00


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52

15125 Μαρούσι, Αττική


Πληροφορίες:

κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου

Τηλ.: +30211-1069-599

e-mail: pvitzilaiou@certh.gr