Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2011

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του E Π «Setting up the innovation support mechanisms and increasing awareness on the potential of Food Innovation and RTD in the South- East Europe area - InnoFood SEE» [INA-11-22]
@ ΕΚΕΤΑ / INA
[01 Δεκ 2011]


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 01, 2011- Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας-ΙΝΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 ΚΩΔ.Θέσης:
 

 INA-11-22
Ειδικότητα: Γεωπόνος, Βιολόγος ή Συναφές Αντικείμενο 
Αντικείμενο: Τεχνολογίες Βασισμένες στη Γονιδιωματική και Καινοτομίες στην Αγροτική Παραγωγή και Παραγωγή Τροφίμων και τη Διατροφή
Διάρκεια: 12 μήνες 


Σημειώστε
Προθεσμία υποβολής 19-12-2011

 Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΝΑ
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη


 Πληροφορίες:

 κα. Κοπάνη Φωτεινή
Τηλ.: 2310 498272
Fax: 2310 498270
 


>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kopani@certh.gr