Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2011


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with  Disabilities and for All (CLOUD4all)»</b> [04/2012]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 13-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «NOPTILUS: AutoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems»</b> [ΙΠΤΗΛ-63]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[29 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «NOPTILUS: AutoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems»</b> [ΙΠΤΗΛ-61]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[29 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «STAR-TRANS: Strategic Risk Assessment and Contingency Planning in Interconnected Transportation Networks»</b> [ΙΠΤΗΛ-60]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «FIRESENSE»</b> [ΙΠΤΗΛ-59]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «ASSETS: Advanced Search Services and Enhanced Technological Solutions for the European Digital Library»</b> [ΙΠΤΗΛ-56]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[13 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Έμπειρου Ερευνητή στα Πλαίσια του Ε Π «Demcare-288199»</b> [ΙΠΤΗΛ-58]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[21 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στα Πλαίσια του Ε Π «VERITAS/ Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS»</b> [ΙΠΤΗΛ-55]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[07 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «VERITAS/ Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS»</b> [ΙΠΤΗΛ-54]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[07 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-01-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του E Π «Agri-Genomics Transfer and Dissemination Between Greece & Bulgaria»</b> [INA-11-21] <BR> @ ΕΚΕΤΑ / INA <br><span style="COLOR: #0767B3">[30 Νοε 2011]</span>
Το INA / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής 16-12-2011
[EKETA / INA]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Cloud4All / Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All»</b> [ΙΠΤΗΛ-42]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[08 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Adapt4EE / Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises»</b> [ΙΠΤΗΛ-43]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[08 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<font color="red">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</font>: <B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ECOMPASS / eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers»</b><BR> [ΙΠΤΗΛ-44] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[01 Δεκ 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ECOMPASS / eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers»</b> [ΙΠΤΗΛ-44]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[08 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «ASSETS: Advanced Search Services and Enhanced Technological Solutions for the European Digital Library»</b> [ΙΠΤΗΛ-52]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[29 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 13-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (3) Θέσεις Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «Clothes Perception and Manipulation»</b> [ΙΠΤΗΛ-36]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[01 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «Clothes Perception and Manipulation»</b> [ΙΠΤΗΛ-35]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[01 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<font color="red">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</font>:<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «FIRESENSE»</b> [ΙΠΤΗΛ-48]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[25 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «STAR-TRANS: Strategic Risk Assessment and Contingency Planning in Interconnected Transportation Networks»</b> [ΙΠΤΗΛ-49]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Νοε 2011]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-12-2011
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]

1 - 24 / 118