Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» - «PROCETS»
[378 - 3840] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Φεβ 2018


Βόλος, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

378Ε

Αρ. πρωτ. 3840/12-02-2018
ΑΔΑ: 6ΑΘΥ469ΗΡ8-ΖΟΥ
Ειδικότητα:

Φυσικός

Αντικείμενο  Έργου:

1. Συμμετοχή στην επιλογή, ανάλυση και στον χαρακτηρισμό νέας γενιάς νανοσύνθετων υλικών, με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών οπτικών μεθόδων.
2. Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμβάλει είτε πρακτικά/εργαστηριακά, είτε θεωρητικά/ συμβουλευτικά στην επιλογή, ανάλυση και στον χαρακτηρισμό νέας γενιάς νανοσύνθετων υλικών με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών οπτικών μεθόδων. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει και στη διοικητική διαχείριση του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP1 και WP4 του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Λάρισα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 13.00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)