Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων - mast4trees» και κωδικό MIS 5031860
[ΙΝΕΒ - 18/55 - 2733] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
30 Νοε 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 30, 2018 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 18-55

Αρ. Πρωτ.: 2733 / 30-11-2018
ΑΔΑ: ΨΜ2Σ469ΗΡ8-ΤΛΥ
Ειδικότητα:

Βιολόγος ή Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης: Συντονισμός έργου, γενοτύπιση μαστιχόδεντρων με μοριακούς δείκτες και συσχέτιση των μοριακών δεικτών με ανθεκτικότητα σε ασθένειες και με το φύλλο των δέντρων.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το συντονισμό του έργου, τη γενοτύπιση μαστιχόδεντρων με μοριακούς δείκτες και τη συσχέτιση των μοριακών δεικτών με ανθεκτικότητα σε ασθένειες και με το φύλλο των δέντρων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Συντονισμός
ΕΕ2: Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων: Παραγωγικότητα, χημικές αναλύσεις, γενετική ταυτοποίηση
ΕΕ3: Εγγενής πολλαπλασιασμός του μαστιχόδεντρου: Φυτρωτική ικανότητα σπόρου, ιστοκαλλιέργεια, αντοχή σε εδαφογενή παθογόνα, γενετική και επιγενετική ανάλυση
ΕΕ4: Διάγνωση του φύλου νεαρών σποροφύτων: Χρήση μοριακών δεικτών, αέρια και υγρή χρωματογραφία, βιοχημικοί και φαινοτυπικοί δείκτες
ΕΕ7: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για μαζική παραγωγή παραγωγικών αρσενικών μαστιχόδεντρων από σπόρο: Επιλεγμένες διασταυρώσεις, μαζική παραγωγή, εκτίμηση κόστους και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ΕΕ8: Διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2018 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη).