Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «TEMR-Transportation Emissions Measurement and Reaction (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον)» [7444 - 08/2015]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
13 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

7444 [08/2015]
ΑΔΑ: ΩΞ96469ΗΡ8-ΜΑΩ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού

Αντικείμενο: 

Συμβολή στην ανάπτυξη συστήματος χρησιμοποιώντας δεδομένα κυκλοφορίας για τον υπολογισμό της κίνησης και μοντέλα (όπως το ARTEMIS) για την αθροιστική εκτίμηση των εκπομπών καυσαερίων και κατανάλωσης ενέργειας των εμπορευματικών μεταφορών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συμμετοχή στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων και μέτρων.

Διάρκεια:

03 μήνες

Τόπος:

Αθήνα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-03-2015 και ώρα 14.00


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52

15125 Μαρούσι, Αττική


Πληροφορίες:

κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου

Τηλ.: +30211-1069-599

e-mail: pvitzilaiou@certh.gr