Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

SnapEarth: Νέες αξίες μέσω υπηρεσιών για δεδομένα γεωσκόπησης - τελικό συνέδριο
[ Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022]


Η κοινοπραξία του SnapEarth, ενός καινοτόμου έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο του έργου SnapEarth στις 28 Νοεμβρίου 2022 στις 09:30-16:20 (CET).

Μετά από 36 μήνες, το έργο SnapEarth φτάνοντας στην ολοκλήρωσή του, έχει καταφέρει να αναπτύξει μια πλατφόρμα που λειτουργεί σε εικονικό περιβάλλον στο cloud. Η πλατοφόρμα  έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται δορυφορικές εικόνες και να εξάγει από αυτές σημασιολογικές πληροφορίες της κάλυψης γης και να τις στοιχειοθετεί χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωσκοπικά δεδομένα για το ευρύ κοινό, χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες επισήμανσης και στοιχειοθέτησης γεωσκοπικών δεδομένων και η ανάκτησής τους από τη μηχανή αναζήτησης της Qwant. Μέσω της μηχανής αναζήτησης της Qwant, οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ένα ερώτημα που αφορά θέματα Τηλεπισκόπησης σε φυσική γλώσσα και να λάβουν αποτελέσματα σχετικά με το ερώτημα.

Το έργο κατάφερε να αναδείξει νέες αξίες μέσω υπηρεσιών που αφορούν σε δεδόμενα γεωσκόπησης (Earth Observation) μεγάλης κλίμακας και να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις αξιοποιώντας τεχνολογίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπολογιστικού νέφους.

Στο πλαίσιο του έργου SnapEarth έχουν υλοποιηθεί 4 υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από την πλατφόρμα SnapEarth και αφορούν διαφορετικούς τομείς, όπως: δημοσιογραφία για καταστροφικά γεγονότα (υπηρεσία EarthPress), παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα (υπηρεσία EarthClimate), εδαφική υγρασία και διαθεσιμότητα νερού για θέματα επισιτιστικής ασφάλειας (υπηρεσία EarthFoodSecurity) και παρακολούθηση της γεωργίας (υπηρεσία EarthAgriculture).

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου μαζί με μια επίδειξη της χρήσης των 4 υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν και θα δοθεί έμφαση στη χρήση των δορυφορικών δεδομένων σε διάφορες πραγματικές καταστάσεις.


Περισσότερες πληροφορίες, την ατζέντα και το έντυπο εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://snapearth.eu/resources/snapearth-final-conference


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο.

Φυσική παρουσία: Αίθουσα Αθηνά, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Online link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFjNWVkMjgtODdmYi00ZmIzLTk3NmItMWQxMWEzOTBhNTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211650dba-1403-4121-9b20-2909eed42869%22%2c%22Oid%22%3a%2219cb615a-7a09-47e9-9398-22917b1f8092%22%7d