Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000323
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικών εξαρτημάτων μείωσης της σχέσης κίνησης των κινούμενων μερών του βραχίονα ενός ρομποτικού συστήματος συγκεκριμένων προδιαγραφών» @ ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
21 Δεκεμβρίου 2017Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια μηχανολογικών εξαρτημάτων μείωσης της σχέσης κίνησης των κινούμενων μερών του βραχίονα ενός ρομποτικού συστήματος συγκεκριμένων προδιαγραφών» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Γιακουμής Δημήτριος
τηλ: +30 2311 257707
e-mail: dgiakoum@iti.gr