Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2017


<span style="COLOR: #B02E30">ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</span><br /> <strong> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000251/22-09-2017</strong> @ EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">14 Δεκ 2017</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000251/22-09-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28/09/2017 ματαιώνεται λόγω επαναπροσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκών του Ινστιτούτου
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000306/07-12-2017</B> @ ΙΔΕΠ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Δεκεμβρίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000306/07-12-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η -12-2017 ακυρώνεται ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού του συνολικού προϋπολογισμού αυτής και θα επαναληφθεί.
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong>Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000306</strong> <br />για την Ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας γραφειακών χώρων 1ου και 3ου ορόφου του ΕΚΕΤΑ στο Μαρούσι Αττικής»  @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ<br/><span style='COLOR: #0767b3'>07 Δεκεμβρίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000306/07-12-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η -12-2017 ακυρώνεται ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού του συνολικού προϋπολογισμού αυτής και θα επαναληφθεί.

1 - 24 / 315