Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» - «ROBORDER»
[ΙΠΤΗΛ-17547] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17547

Αρ. πρωτ. 17547/ 04-05-2018
ΑΔΑ: ΩΣΓΗ469ΗΡ8-ΗΙΥ
 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα.

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη Μηχανισμού Εντοπισμού & Αναγνώρισης Διασυνοριακών Απειλών και Ανάπτυξη συστήματος Αυτόνομης Καθοδήγησης Ομάδων Ρομπότ.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη του μηχανισμού για τον εντοπισμό και την αναγνώριση διασυνοριακών απειλών καθώς και με την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος αυτόνομης καθοδήγησης των ομάδων ρομπότ συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των λειτουργικών του χαρακτηριστικών και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες 2310 464160 (εσωτ. 132) ή στο email: kosmatop@iti.gr (καθ. Η. Κοσματόπουλος)