Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» - «IRIS»»
[706Ε - 4963] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Αθήνα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

706Ε

Αρ. πρωτ. 4963 / 05-11-2018
ΑΔΑ: 6ΚΔΜ469ΗΡ8-ΙΥΙ
Ειδικότητα:

Θετικών Επιστημών ΠΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Υποστήριξη στον σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνολογιών-συστημάτων που άπτονται έξυπνων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας όπως και μεταφοράς και δικτύων βιώσιμης κινητικότητας για τις τρεις πόλεις Φάρους της Ουτρέχτης, Νίκαιας, και Γκέτεμποργκ.
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνολογιών-συστημάτων που άπτονται έξυπνων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας όπως και μεταφοράς και δικτύων βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Υποστήριξη σε δράσεις συνέργειας με εφάμιλλα προγράμματα της Ε.Ε. που τρέχουν ταυτόχρονα με το IRIS.
Υποστήριξη σε δράσεις που άπτονται της διαχείρισης και συλλογής δεδομένων από πλατφόρμες συνδεσιμότητας έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
Υποστήριξη σε δράσεις που άπτονται της αναπαραγωγής προτεινόμενων λύσεων για την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης και την ΝΑ Ευρώπης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω περιγραφέν αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας Ε.Ε.2 που τιτλοφορείται ως «Συνεργασία σε Ευρωπαικό επίπεδο με τρέχοντα έργα, (EU wide cooperation with ongoing projects)», Ε.Ε.4 που τιτλοφορείται ως «Πλατφόρμα Πληροφοριών σε επίπεδο πόλης», (City Information Platform), Ε.Ε.5 που τιτλοφορείται ως «Επιδεικτικές Δραστηριότητες της πόλης της Ουτρέχτης (Utrecht Lighthouse City demonstration activities)», Ε.Ε.6 που τιτλοφορείται ως «Επιδεικτικές Δραστηριότητες της πόλης της Νίκαιας (Nice Lighthouse City demonstration activities)», Ε.Ε.7 που τιτλοφορείται ως «Επιδεικτικές Δραστηριότητες της πόλης του Γκέτεμποργκ (Gothenburg Lighthouse City demonstration activities)» και της Ε.Ε.8 που τιτλοφορείται ως «Αναπαραγωγή λύσεων από τις πόλεις Φάρους και αυτές που ακολουθούν, ανάληψη της Ευρωπαϊκής αγοράς (Replication by Lighthouse regions, Follower cities, European market uptake)» και συγκεκριμένα των Παραδοτέων:
Π2.1 που τιτλοφορείται ως «Γνωσιακή επιμόρφωση αποκτηθείσα μέσω της συνεργασίας/συνέργειας με εφάμιλλα προγράμματα Έξυπνων Πόλεων που εκπονούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Lessons learnt through cooperation with other Lighthouse projects)»
Π4.5 που τιτλοφορείται ως «Ανάπτυξη και εφαρμογή κυρίων επιμέρους στοιχείων της Πλατφόρμα Πληροφοριών σε επίπεδο πόλης (Implementation and integration of core CIP components)»
Π.5.3 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Ουτρέχτη), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Utrecht))»
Π.5.4 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Ουτρέχτη), (Launch of T.T. #1 activities on Smart energy management and storage flexibility (Utrecht))»
Π.6.3 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό
περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Νίκαια), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Nice))»
Π.6.4 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Νίκαια), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Nice))»
Π.7.3 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Γκέτεμποργκ), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Gothenburg))»
Π.7.4 που τιτλοφορείται ως «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Γκέτεμποργκ), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Gothenburg))»
Π8.6 που τιτλοφορείται ως «Οδηγός εφαρμογής αναπαραγωγής λύσεων για την πόλη της Αλεξανδρούπολης (Alexandroupolis replication plan)»
Π.8.7 που τιτλοφορείται ως «Οδηγός Εφαρμογής προτεινόμενων λύσεων για την Αλεξανδρούπολη και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, (Alexandroupolis Southeastern Europe implementation guideline)»
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα 50200 Κοζάνης.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:30   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)