Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

ΑΚΥΡΩΣΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (4) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» [ΙΠΤΗΛ-768]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Νοε 2016


Το ΙΠΤΗΛ / EKETA  ανακοινώνει ότι
η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  αρ. πρωτ. 14347/22-11-2016
ακυρώνεται
για λόγους επανακαθορισμού των όρων αυτής και θα επαναληφθεί.

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 22, 2016 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-768
Ειδικότητα:

Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: 
Επεξεργασία σημάτων και ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις: 04

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κ. Σπύρο Νικολόπουλο
τηλ: 2311257752
e-mail: nikolopo@iti.gr