Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Νέες καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς - ΘΑΛΗΣ» [249Ε - 3467]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
07 Ιουλ 2015


Θέρμη, Ιούλιος 07, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

249Ε [3467]
ΑΔΑ: 7ΧΕΦ469ΗΡ8-ΕΞΒ
Ειδικότητα:

 Επιστημονικός Συνεργάτης - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών

Αντικείμενο: 

Σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτικών υλικών για αντιδράσεις ατμοαναμόρφωσης βιοελαίου, μετατόπισης νερού-αερίου και εκλεκτικής μεθανοποίησης CO.

Διάρκεια:

02 μήνες

Τόπος:

Θέρμη Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΤΑ)

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 23-07-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
ΕΚΕΤΑ / Ι.Δ.Ε.Π.
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 


Πληροφορίες
:

κ. Θωμαΐς Αχίλλα

Τηλ.:    2310 498112
email:  thomais@cperi.certh.gr