Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2012

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «OUTLAND» [ΙΠΤΗΛ-142]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[20 Δεκ 2012]


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 20, 2012 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-142
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πτυχίο Θετικής Κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην πληροφορική

Αντικείμενο: 

Ανάπτυξη εφαρμογών GIS για την προσομοίωση πυρκαγιάς στο κέντρο ελέγχου του συστήματος OUTLAND

Διάρκεια:

06 μήνες

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 07-01-2013


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες: 

e-mail: ngramm@iti.gr