Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2012


<span style="text-align: justify;"> <B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Έργου «FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe – FUTRE </b> [38/2012] </span> <br> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[21 Δεκ 2012]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2013
[EKETA / ΙMET]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Βοηθού Έρευνας στα Πλαίσια του Ε Π «MediaMixer: Community set-up and networking for the remixing of online media fragments»</b> [ΙΠΤΗΛ-139]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[11 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2013
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «REVERIE: Real and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments»</b> [ΙΠΤΗΛ-140]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[11 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2013
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Βοηθού Έρευνας στα Πλαίσια του Ε Π «LinkedTV: Television Linked To The Web»</b> [ΙΠΤΗΛ-138]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[11 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-01-2013
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «OUTLAND»</b> [ΙΠΤΗΛ-141]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[20 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2013
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «OUTLAND»</b> [ΙΠΤΗΛ-142]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[20 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-01-2013
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Δ Π «FOROPA – Sustainable networks for the energetic use of Lignucellulosic Biomass in South East Europe»</b> [1 & 2]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[06 Δεκ 2012]</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Δ Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-12-2012
[EKETA / ΙΔΕΠ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-136]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[28 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-137]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[28 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-135]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[28 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-134]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-133]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-132]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-131]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-130]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS»</b> [ΙΠΤΗΛ-129]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[27 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-128]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-127]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) Θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «CONECT - Cooperative Networking for High Capacity Transport Architecture»</b> [ΙΠΤΗΛ-126]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[23 Νοε 2012]</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-12-2012
[EKETA / ΙΠΤΗΛ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Ammonia Synthesis from Steam and Nitrogen at Atmospheric Pressure: The Electrochemical Approach»</b><br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[21 Νοε 2012]</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-12-2012
[EKETA / ΙΔΕΠ]

1 - 24 / 114