Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακός Διάδρομος – Προμηθέας» και κωδικό MIS 5002704
[613Ε - 4708] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
27 Απρ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 27, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

613Ε

ΑΔΑ: 7Μ1Ζ469ΗΡ8-85Χ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:
  • Προσομοίωση διαφόρων τύπων δομημένων αντιδραστήρων με χρήση υπολογιστικών εργαλείων
  • Υπολογιστική μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων για την περιγραφή της συμπεριφοράς ηλιοθερμοχημικών διεργασιών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε πιλοτικές μονάδες
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κ. Αχίλλα Θωμαΐς , τηλ. 2310 498112 ή στο email: thomais@certh.gr