Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «SAFEHPOWER» [174]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
16 Δεκ 2014


Βόλος, Δεκέμβριος 16, 2014 - Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

174/2014
Θέση:

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης

Αντικείμενο: 
Ανάπτυξη λογισμικού για την αναγνώριση, επεξεργασία, και κατηγοριοποίηση σήματος
Διάρκεια:

06 μήνες

Τόπος:

Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ Τρίκαλα

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 04-01-2015 
 

 Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ /ΙΕΤΕΘ

Καρυές, ΤΚ 42100, Τρίκαλα

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gtsiotra@ireteth.certh.gr


Πληροφορίες: 

Δρ. Γεωργία Τσιότρα

Τηλ.:   24310 63190
 

Fax: 24310 63191