Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση του φυτού Stevia rebaudiana για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογές στην βιομηχανία τροφίμων - GreekStevia» [215]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
04 Μαΐου 2015


Βόλος, Μάιος 04, 2015 - Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

  215/04-05-2015
ΑΔΑ :  

6ΖΗΞ469ΗΡ8-ΙΞΦ

Θέση:  

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Γεωπόνου

Αντικείμενο: 
 

Συμμετοχή σε πειράματα αγρού του φυτού Stevia rebaudiana

Διάρκεια:  

2 μήνες

Τόπος:  

Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ, Βόλος

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 18-05-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.
 

 Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.)
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες: 

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:    24210-96744

e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr