Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας» - «IMPROVE
[18831] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18831

Αρ. πρωτ. 18831/12-12-2018
ΑΔΑ: 61ΗΙ469ΗΡ8-ΓΩ6
Ειδικότητα:

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης: (i) Καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, (ii) σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος, (iii) σχεδιασμός και ανάπτυξη του ευφυούς συστήματος, (iv) σχεδιασμός και ανάπτυξη του συνοδευτικού λογισμικού για το φορέσιμο σύστημα, (v) σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής νέφους, (vi) αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας του συστήματος, (vii) συμμετοχή στην αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, τον καθορισμό των προδιαγραφών και τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων καθώς και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του ευφυούς συστήματος. Επιπροσθέτως αναμένεται να σχεδιάσει και να αναπτύξει το συνοδευτικό λογισμικό για το φορέσιμο σύστημα, το οποίο θα είναι το λογισμικό συλλογής δεδομένων από την φορέσιμη συσκευή. Ακόμη, ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας νέφους και της βάσης δεδομένων αυτής. Τέλος, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στον έλεγχο διαλειτουργικότητας του συστήματος καθώς και στην αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου: (i) «EE1. Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος», (ii) «EE2. Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος», (iii) «EE3. Υλοποίηση Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητα και Φορέσιμου συστήματος», και (iv) «EE4. Ανάπτυξη εφαρμογής Νέφους», ενώ αναμένεται να υπάρξει συνέχεια και στην (v) «EE5. Διαλειτουργικότητα και Αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς».
Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, (4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας), Ιωάννινα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2018 και ώρα 11:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στoν κ. Βότη Κωνσταντίνο, τηλ. 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr.