Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESO.022009 Εσωτερικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Έρευνας Έργων Πληροφορικής»
[ΙΠΤΗΛ-17740] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17740

Αρ. πρωτ. 17740/ 11-06-2018
ΑΔΑ: 9Τ5Υ469ΗΡ8-3Ω7
Ειδικότητα:

Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο  Έργου: Οργανωτική και οικονομοτεχνική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Υποστήριξη της διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παραπάνω αντικείμενα, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που υλοποιεί το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257702 ή στο email: marina@iti.gr (κα Σιδηροπούλου Μαρίνα).