Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Π «Redox Materials-based Structured Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants-RESTRUCTURE» [199Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

199Ε
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση κεραμικών υλικών για θερμοχημική αποθήκευση ενέργειας σε υψηλές θερμοκρασίες
Διάρκεια:

07 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-03-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


>>
 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cperi@cperi.certh.gr


Πληροφορίες
:

κα. Αχίλλα

Τηλ.: 2310498112
Fax:  2310498130