Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond» - «5G MONARCH»
[ΙΠΤΗΛ-17730] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17730

Αρ. πρωτ. 17730/ 11-06-2018
ΑΔΑ: 6ΩΞΦ469ΗΡ8-ΘΒΗ 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Αξιολόγηση, μοντελοποίηση και υλοποίηση των εφαρμογών του AR/VR πιλότου για την τουριστική πόλη της Βενετίας
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εικονικής πραγματικότητας multi-user client/server υλοποιημένο σε Unity 3D και χρησιμοποιώντας συσκευές εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift που να επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες την ταυτόχρονη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ροής video 360O με ταυτόχρονη υπέρθεση 3D αντικειμένων, χειρισμό αυτών με οπτική διάδραση, αναπαράσταση της θέσης και κίνησης κάθε χρήστη μέσω 3D avatar, μεταβολή χαρακτηριστικών των 3D αντικειμένων από κοινού μεταξύ των χρηστών και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των χρηστών μέσω VoIP.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).