Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Game-Based Learning on Urban Sustainability» - «SUSTAIN» Erasmus+
[8978] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
09 Φεβ 2018


Θέρμη, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

8978/09-02-2018

ΑΔΑ: Ψ7Σ5469ΗΡ8-Σ1Η

Κωδικός Θέσης:

8/2018
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ειδικά διαμορφωμένου παιχνιδιού με αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Συλλογή και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για τη μεταφορά της συγκεκριμένης γνώσης σε μετακινούμενους από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες.
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού υλικού σχετικού με την βιώσιμη αστική κινητικότητα το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων
  • Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού για τη βιώσιμη πόλη, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη λήψη αποφάσεων
  • Μορφοποίηση του τελικά παραγόμενου διαδραστικού βιβλίου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Δράσεων εργασίας Ο2 και Ο5 του έργου

Διάρκεια:

09 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)