Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας/NANOCO2» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00094
[693Ε - 4906] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
11 Οκτ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 11, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

693Ε

Αρ. Πρωτ.: 4906 / 11-10-2018
ΑΔΑ: ΩΝΗΥ469ΗΡ8-0ΚΖ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός

Αντικείμενο  Θέσης:

• Σύνθεση και χαρακτηρισμός καθαρών υποστρωμάτων και καταλυτών μεικτών οξειδίων.
• Επιλογή βέλτιστων υλικών και μελέτη της δράσης δομικών ή/και επιφανειακών προωθητών.
• Εργαστηριακές πειραματικές δοκιμές για την αξιολόγηση της ενεργότητας των υπό μελέτη υλικών στην αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 σε αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας, υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες αντίδρασης.
• Διερεύνηση της επιφανειακής χημείας και του μηχανισμού της καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης.
• Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και περιβαλλοντικής αποτίμησης της τεχνολογίας NANOCO2 σε εμπορική κλίμακα.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΠΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών
ΠΕ2: Καταλυτική αξιολόγηση/Μηχανιστικές μελέτες
ΠΕ3: Μελέτες Πιλοτικής Κλίμακας/Κλιμάκωση και Αποτίμηση Διεργασίας
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-10-2018 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Αθηνά Μοσχοπούλου, τηλ.  2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.