Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems» - «EXA2PRO»
[ΙΠΤΗΛ-17729] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17729

Αρ. πρωτ. 17729/ 11-06-2018
ΑΔΑ: ΩΦΧΕ469ΗΡ8-ΥΗ5 
Ειδικότητα:

Θετικών επιστημών ΠΕ

Αντικείμενο  Έργου: Προσδιορισμός απαιτήσεων χρήστη και σχεδίαση μοντέλου υπολογισμού υψηλών επιδόσεων του έργου EXA2PRO
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στον αναλυτικό προσδιορισμό των απαιτήσεων χρήστη, αλλά και τη σχεδίαση και προσδιορισμό των διαφόρων περιπτώσεων χρήσης που θα καθοριστούν στο έργο με βάση υπαρκτά πολύπλοκα υπολογιστικά προβλήματα από το χώρο των Θετικών Επιστημών. Επίσης, θα συνεισφέρει στον αρχικό προσδιορισμό του μοντέλου παράλληλου προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που βασίζεται σε συνιστώσες πολλών μεταβλητών.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311257716 ή στο email: diok@iti.gr (κ. Κεχαγιά Διονύσιο).