Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συσσωρευτές ιόντων-λιθίου με επίτευξη βέλτιστης φόρτιση και λειτουργίας για χρήση στον τριτογενή τομέα περιοχών σε απομακρυσμένα σημεία δικτύου-TESTORE» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00363
[691Ε - 4896] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
09 Οκτ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

691Ε

Αρ. Πρωτ.: 4896 / 09-10-2018
ΑΔΑ: ΨΘΓΚ469ΗΡ8-5Ψ1
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Βελτιστοποίηση και έλεγχος συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, εποπτικής διαχείρισης και φόρτισης με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και πειραματική πιστοποίηση αυτών. Επίσης θα ασχοληθεί με την μελέτη των πιθανών τοπολογιών, τον έλεγχο μετατροπέων ισχύος καθώς και με την ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου συστήματος βέλτιστου ελέγχου του κύριου φορτιστή.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΕΕ2: Βελτιστοποίηση και έλεγχος του συστήματος εποπτικής διαχείρισης και φόρτισης
ΕΕ3: Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος κύριου φορτιστή και εξισωτικών φορτιστών κελιών.
Παραδοτέο Π2.1 Μαθηματικά μοντέλα των υποσυστημάτων και τοπολογία μετατροπέων ισχύος
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-10-2018 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Αθηνά Μοσχοπούλου, τηλ.  2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.