Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for Cmpetitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» - «BOOST 4.0»
[ΙΠΤΗΛ-18358] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 22, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18358

Αρ. πρωτ. 18358 / 22-10-2018
 ΑΔΑ: 604Φ469ΗΡ8-1ΥΦ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:
Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων και υπηρεσιών ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων προερχόμενων από την εφοδιαστική αλυσίδα και τα έξυπνα εργοστασιακά περιβάλλοντα.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και τη δημιουργία μηχανισμών πρόβλεψης για μια έξυπνη εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και μηχανισμών/αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού παραγωγής εντός του εργοστασίου. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να αναπτυχθούν με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων (βαθιά μάθηση) και να σχεδιαστούν ως ανοικτά μοντέλα διαχείρισης και ανάλυσης πληροφορίας, βασισμένα σε βιομηχανικά πρότυπα (Industrial Data Spaces).
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-11-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).