Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» - «WASTE RREACT»
[612Ε - 4707] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
27 Απρ 2018


Πτολεμαΐδα, Απρίλιος 27, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

612Ε

Αρ. πρωτ. 4707/27-04-2018
ΑΔΑ: 6ΓΨΧ469ΗΡ8-7Ξ5
Ειδικότητα:

Χημικός

Αντικείμενο  Έργου:
Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σε Ελλάδα και Αλβανία και προώθηση ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε 7 περιφέρειες.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται κυρίως να ασχοληθεί με τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σε πιλοτικό αναερόβιο αντιδραστήρα με σκοπό τη διερεύνηση του δυναμικού της παραγωγής βιοαερίου διαφορετικών μιγμάτων υποστρωμάτων. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με την συγγραφή παραδοτέων αξιολόγησης πειραματικών αποτελεσμάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π.Ε.3 που τιτλοφορείται ως «Waste management infrastructures» και συγκεκριμένα του παραδοτέου Π3.4.2 «A report on evaluation of the experimental results related to the anaerobic digestion process».
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσκομείου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 50200.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-05-2018 και ώρα 12:30  μ.μ.


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)