Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000309
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Αισθητήρων Πίεσης» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
01 Δεκεμβρίου 2017Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια Αισθητήρων Πίεσης» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00


Πληροφορίες

κ. Χρυσικοπούλου Μαρίνα
τηλ: +30 2310 498429
e-mail: mchrysi@cperi.certh.gr