Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area - finMED»
[573Ε - 4574] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Φεβ 2018


Πτολεμαΐδα, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

573Ε

Αρ. πρωτ. 4574/12-02-2018
ΑΔΑ: ΩΟΗΩ469ΗΡ8-ΓΣ6
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:
  •  Συλλογή καλών πρακτικών σχετικών με το αντικείμενο του έργου και εμπειριών στον τομέα των καινοτομιών της πράσινης ενέργειας και των χρηματοδοτικών της εργαλείων, με στόχο την εκμάθηση πολιτικών στρατηγικών και τη δημιουργία σχετικής γνώσεως.
  • Αξιολόγηση των υπηρεσιών υποστήριξης των μελών συνεργατικών σχηματισμών και των οργανώσεων επιχειρηματικής υποστήριξης.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΠΕ3 Μελέτη: έρευνα και ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών
ΠΕ4 Δοκιμή: δοκιμή για την επικύρωση των υποθέσεων που αναπτύχθηκαν
ΠΕ5 Μεταφορά: μεταφορά των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο
ΠΕ6 Κεφαλαιοποίηση: κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο
Διάρκεια:

09 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου,
50200 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-02-2018 και ώρα 12:30 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
50200 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2463055300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κ. Σ. Κούτσιανου)