Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά)» [435Ε - 4036]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
23 Δεκ 2016


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 23, 2016 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

435Ε [4036]
ΑΔΑ: 9Θ84469ΗΡ8-ΤΩΧ
Ειδικότητα:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού

Αντικείμενο: 
  • Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την προσομοίωση ηλιοθερμοχημικών διεργασιών
  •  Υπολογιστική μελέτη οξειδοαναγωγικών υλικών και συνθηκών λειτουργίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των διεργασιών και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε πιλοτικές μονάδες
Διάρκεια:

03 μήνες

Τόπος:

Θέρμη Θεσσαλονίκης

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-01-2017 και ώρα 12:00 


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες
:

κα. Θωμαΐς Αχίλλα

Τηλ.:  2310 498112
email: thomais@cperi.certh.gr