Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SCAN4RECO: Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multilayered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing» [ΙΠΤΗΛ-750]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Νοε 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 11, 2016 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-750
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: 

Συμμετοχή στην βελτίωση και ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου στην περιοχή της οπτικοποίησης & απεικόνισης (visualization) των ψηφιοποιημένων εικονικών αντικειμένων, με τεχνικές επεξεργασίας γράφων, 3Δ πλεγμάτων, κλπ.

Συμμετοχή στις δραστηριότητες διάχυσης του έργου.
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις: 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-11-2016 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

κα. Μπουντανούρ Καλλιόπη
τηλ.: 2311257702
e-mail: kalm@iti.gr