Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» - «MONICA»
[17162]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Φεβ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

17162 / 09-02-2018

Κωδικός Θέσης: 17162
ΑΔΑ: ΨΠ2Ρ469ΗΡ8-ΗΚΘ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση και επικύρωση/αξιολόγηση των υποσυστημάτων του back-end συστήματος του έργου.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να αναλάβει τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, τεκμηρίωση και επικύρωση/αξιολόγηση του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System, DSS), το οποίο θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται πλήθος πολυδιάστατων δεδομένων, από κατανεμημένα συστήματα συνδεδεμένων συσκευών/αισθητήρων (Internet of Things, IoT).

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2311 2571729 ή στο email: stavrop@iti.gr (κ. Γ. Σταυρόπουλος).