Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» - «SMILE»
[707Ε - 4964] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Πτολεμαΐδα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

707Ε

Αρ. πρωτ. 4964 / 05-11-2018
ΑΔΑ: 7Δ9Φ469ΗΡ8-4Α3
Ειδικότητα:

Θετικών Επιστημών ΠΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση Κόστους / Οφέλους, Ανάλυση Κόστους Απόδοσης και Ανάλυση Κόστους Κοινωνικού Κόστους των προτεινόμενων λύσεων για την παραγωγή, διανομή και ορθολογιστική χρήση της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας και σχετικές κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων συστημάτων σε αποκεντρωμένες περιοχές.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων εργασίας 6.4 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου D6.4: “ Cost-benefit analysis, Cost-effectiveness analysis and relevant social impact”.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών εκτίμησης κόστους και οφέλους για τα επιλεχθέντα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα 50200 Κοζάνης.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:30   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου)