Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων
@ ΕΚΕΤΑ


 

 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΕΠΕΑ-Θ (DIA.071004), του Ινστιτούτου Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη  εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και του Ν.2640/1998, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ».


>>
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο Σημειώστε Προθεσμία υποβολής από 08-05-2015  έως 18-05-2015