Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δυναμική Δρομολόγηση Διασυνδεδεμένων Οχημάτων και Έξυπνων Φαναριών Κυκλοφορίας» και κωδικό MIS 5030207
[58/2018 - 9545] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
03 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 03, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

58/2018

Αρ. πρωτ. 9545/03-12-2018
ΑΔΑ: ΩΧ82469ΗΡ8-644
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στον σχεδιασμό αλγορίθμων δρομολόγησης στόλου επαγγελματικών οχημάτων.
Συμμετοχή στην αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής ευφυούς συστήματος δρομολόγησης
οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει στον σχεδιασμό αλγορίθμου
δρομολόγησης στόλου επαγγελματικών οχημάτων για το οδικό δίκτυο του αστικού ιστού
της Θεσσαλονίκης, διεξάγοντας αναλυτική μελέτη της βιβλιογραφίας προσδιορίζοντας
χαρακτηριστικά και μεθοδολογίες επιτυχημένων αλγορίθμων και πρακτικών. Επίσης, θα
συμμετέχει στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής που περιλαμβάνει
την εγκατάσταση ευφυούς συστήματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, θα
εξετάσει την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη κατά τη διαδικασία δρομολόγησης του
οχήματος σε σχέση με τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά και δεδομένα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του
έργου:
Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη Αλγορίθμων Δρομολόγησης
Ενότητα Εργασίας 5: Πιλοτική Εφαρμογή
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2018 και ώρα 17:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52- 3ος όροφος
151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211 10 69 599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr