Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (8) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση του φυτού Stevia rebaudiana για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογές στην βιομηχανία τροφίμων» - «GreekStevia» [204]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
07 Απρ 2015


Βόλος, Απρίλιος 07, 2015 - Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

  204/07-04-2015
ΑΔΑ :  

ΩΒΠΛ469ΗΡ8-ΛΞΒ

Θέση:  

Συνεργάτες - Υποστηρικτικό προσωπικό - Εργάτες αγρού σε πειραματικές καλλιέργειες 

Αντικείμενο: 
 

Εργασία σε αγρόκτημα με πειραματικές καλλιέργειες του φυτού
Stevia rebaudiana

Διάρκεια:  

2 μήνες

Αρ. Θέσεων   08
Τόπος:  

Βόλος (3 συνεργάτες), Αγρίνιο (5 συνεργάτες)

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 23-04-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.
 

 Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.)
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες: 

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:    24210-96744

e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr