Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR GR)» και κωδικό MIS 5002780
[760Ε - 5117] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

760Ε

Αρ. Πρωτ.: 5116 / 12-12-2018
ΑΔΑ: ΩΞ3Π469ΗΡ8-ΜΒΧ
Ειδικότητα:

Βιοπληροφορική

Αντικείμενο  Θέσης: Μεταδιδακτορικός/-ή ερευνητής/-ητρια βιοπληροφορικής, με εξειδίκευση σε βάσεις δεδομένων (front-end κυρίως), διανομή & τεκμηρίωση λογισμικού (software distribution & documentation).
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στον καθ. Χρήστο Ουζούνη, τηλ. 2310498473 ή στο email: ουzounis@certh.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ