Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» 31/2014 [6948]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
16 Ιουν 2014


Θέρμη, Ιούνιος 16, 2014 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

31/2014 [6948]
ΑΔΑ: 771Χ469ΗΡ8-ΖΝΜ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αντικείμενο: 

Συμβολή i) στην ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης, οπτικοποίησης και διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων σε μεγάλου όγκου βάσεις δεδομένων, και ii) στη δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακού εργαλείου για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Διάρκεια:

12 μήνες

Τόπος:

Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-07-2014 και ώρα 14.00


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες: 

κα. Αναστασία Χριστοδούλου

Τηλ.:  +302310498457 

e-mail: achris@certh.gr


 

ΒΛΞΧ469ΗΡ8-ΧΤ3