Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιώσιμες και καινοτόμες εφαρμογές κυψελών καυσίμου για τα Νησιωτικά Ενεργειακά Συστήματα (SUNIES)» και κωδικό Πράξης /MIS Τ2ΔΓΕ-0181
[708Ε - 4965] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

708Ε

Αρ. Πρωτ.: 4965 / 05-11-2018
ΑΔΑ: ΨΤΧΗ469ΗΡ8-ΙΜΜ
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης: Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση εφαρμογής τεχνολογιών κυψελών καυσίμου σε νησιωτικά ενεργειακά συστήματα.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. A. Διάφα)